Kategorie

Informacja

REGULAMIN SKLEPU AUDIO DESIGN

Prosimy o zapoznanie się z treścią naszego Regulaminu. W przypadku braku zgody na jego postanowienia prosimy o nieskładanie nam zamówień. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że zgadzasz się na wszystkie jego postanowienia.

1. Sklep internetowy www.audiodesign.info.pl („Sklep”) prowadzony jest przez Sebastiana Lalika, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Lalik Audio-Design, os. Centrum B nr 7, 31-927 Kraków, NIP: 6782327697 REGON: 120685864 (dalej jako „Sprzedawca”, „my”) – wpisany do ewidencji CEIDG przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, do podmiotów korzystających z ochrony przysługującej Konsumentom, jak i do Przedsiębiorców i jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawartej z nami.

Kontakt z nami

1. Nasz adres: os. Centrum B-7, 31-927 Kraków.

2. Nasz adres e-mail: biuro@audiodesign.info.pl

3. Numer naszego rachunku bankowego: ING 72 1050 1445 1000 0090 4508 0745

§1 Zakładanie konta w Sklepie oraz logowanie

 1. Założenie konta w naszym sklepie jest bezpłatne.

 2. Posiadanie konta nie jest warunkiem robienia zakupów w naszym sklepie, ale ułatwia składanie wielokrotnych zamówień i śledzenie przesyłek.

 3. Aby założyć konto należy wypełnić formularz rejestracji i zaakceptować ten Regulamin. Niezbędne jest podanie danych takich jak Imię, Nazwisko, E-mail, Hasło, Adres, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon. W przypadku zakupu jako Przedsiębiorca do wystawienia faktury konieczne jest podanie dodatkowo Nazwy firmy oraz numeru NIP.

 4. Logowanie na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustalonych przez Ciebie w formularzu rejestracji.

 5. Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć konto w naszym Sklepie. Wystarczy powiadomić o tym w dowolnej formie Sprzedawcę.

§2 Oferty w Sklepie

 1. Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian na przyszłość w treści wystawionych w Sklepie ofert oraz ich anulowania, jak też dodawania, zmian oraz anulowania promocji na te oferty (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej).

 2. Twoje zamówienia są realizowane zawsze na podstawie treści oferty, która obowiązywała w chwili potwierdzenia zamówienia.

 3. Zdjęcia towarów zamieszczone w ofertach obrazują typowy, abstrakcyjny wygląd towarów, co ma na celu umożliwienie wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o ich parametrach i wyglądzie. Informujemy, że mogą występować niewielkie różnice pomiędzy zdjęciem towaru a jego faktycznym wyglądem, wynikających z naturalnych różnic pomiędzy grafiką komputerową a rzeczywistością.

 4. Zawsze możesz przed złożeniem zamówienia zażądać rzeczywistego zdjęcia towaru oraz dodatkowych informacji o konkretnym towarze, który Cię interesuje.

 5. W każdym przypadku poinformowania Państwa o obniżeniu ceny naszego towaru podajemy obok nowej ceny także informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

§3 Składanie zamówień

 1. Możesz złożyć zamówienie u nas uprzednio logując się (dane adresowe będą zapamiętane na przyszłość) lub bez rejestracji.

 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybór towaru/ów („Dodaj do koszyka”), ustalenie ilości towaru, metody dostawy, sposobu płatności, przekazanie danych adresowych, zaakceptowanie Regulaminu oraz zatwierdzenie zamówienia (guzik „Potwierdź zakup”).

 3. Zamówienie jest złożone w momencie kliknięcia w guzik „Potwierdź zakup”. Do tego momentu możesz modyfikować swoje zamówienie.

 4. Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem z nami umowy na warunkach zamówienia oraz Regulaminu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za podanie błędnych danych w zamówieniu.

 6. Po otrzymaniu zamówienia weryfikujemy, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo. Powiadomimy Cię o nieprawidłowościach w treści złożonego zamówienia.

 7. Jeśli pomylisz się w treści zamówienia obiecujemy ułatwić jej zmianę. Jednakże zastrzegamy możliwość żądania wykonania umowy zgodnie z pierwotnie złożonym zamówieniem.

 8. W przypadku wątpliwości co do zamiaru dokonania zakupu albo wiarygodności danych podanych przez Ciebie podejmiemy z Tobą próbę kontaktu. W przypadku braku kontaktu w ciągu trzech dni od pierwszej próby nie wyślemy towaru za pobraniem, o czym poinformujemy Cię mailowo podając inny sposób dokonania płatności.

 9. W przypadku braku zamówionego towaru niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Wówczas możesz:

  1. anulować zamówienie i zażądać zwrotu wpłaconych środków,

  2. przyjąć zaoferowany przez nas zamienny towar,

  3. zgodzić się na przedłużenie terminu dostawy o czas konieczny do sprowadzenia brakującego towaru.

 10. W przypadku braku kontaktu z Tobą w ciągu pięciu dni od poinformowania Cię o braku towaru, przyjmiemy, że anulowałeś transakcję i zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 11. Po złożeniu Zamówienia otrzymasz tego samego dnia wiadomość e-mail potwierdzający zawarcie umowy oraz zawierający informacje wymagane przez prawo powszechne.

§4 Płatność za towar, koszty dostawy, rachunkowość

  1. Przed złożeniem zamówienia będziesz poinformowany o łącznych kosztach zamówienia.

  2. Za zamówiony towar możesz zapłacić:

 1. z góry poleceniem przelewu na konto Sprzedawcy.

 2. za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych płatnością elektroniczną (np. płatnością kartową).

 3. Przy odbiorze przesyłki – za pobraniem.

 4. osobiście, w siedzibie Sprzedawcy.

  1. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz są podane w złotych polskich.

  2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy towaru ponosi Klient w całości, chyba że w opisie produktu podano inaczej. Na łączną cenę zamówienia składa się cena towaru oraz koszty jego dostawy.

  3. Dokonujesz wiążącego wyboru płatności i sposobu dostawy towaru w formularzu zamówienia, spośród dostępnych możliwości.

  4. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy nie ponosisz kosztów dostawy towaru.

  5. Powinieneś dokonać płatności za towar wraz z kosztami dostawy w ciągu trzy dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku naruszenia tego terminu realizacja zamówienia zostaje wstrzymana, a Tu zostaniesz wezwany do dokonania płatności w dodatkowym terminie. Jego naruszenie będzie uprawniało nas do odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia.

  6. Wystawiamy faktury VAT na podstawie obowiązujących przepisów.

  7. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem masz obowiązek pokrycia kosztów z tego wynikłych, które zostaną na nas nałożone przez przewoźnika. Wyślemy Ci ponownie towar na Twoje żądanie dopiero wówczas, gdy pokryjesz z góry całkowite koszty wysyłki transakcji.

  8. W przypadku podmiotów innych niż konsumenci, Klient w ww. przypadku ponosi koszty magazynowania w wysokości 3,00 zł/dziennie.

  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§5 Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczamy tylko na terytorium Polski. Obecnie nie wysyłamy przesyłek zagranicę.

 2. Termin nadania przez nas przesyłki podany jest w opisie produktu. Standardowo są to 24 godziny. Termin ten liczony jest w dniach roboczych, od momentu zaksięgowania u nas wpłaty albo złożenia skutecznego zamówienia dostawy za pobraniem, do chwili wydania przesyłki przewoźnikowi.

 3. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 4. Zobowiązujemy się do tego, aby wysyłany towar był odpowiednio zabezpieczony oraz aby jego nadanie nastąpiło w terminie. W przypadku opóźnienia zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Wówczas masz prawo wyznaczyć nam dodatkowy termin nadania, taki sam co pierwotny, pod rygorem odstąpienia od umowy.

 5. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

 6. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką.

 7. O fakcie nadania towaru będziesz powiadomiony mailowo.

§6 Uszkodzenie przesyłki przez kuriera

 1. W chwili dostarczenia przesyłki masz obowiązek sprawdzenia jej zewnętrznego stanu pod kątem uszkodzeń lub braków, zaś w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania jej wewnętrznego stanu pod kątem uszkodzeń i braków niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

 2. W przypadku stwierdzenia jawnego, zewnętrznego uszkodzenia lub braków w przesyłce prosimy o jej nieodbieranie. Masz wówczas obowiązek żądania od kuriera sporządzenia protokołu reklamacyjnego (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierającego opis uszkodzenia. Masz prawo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu oraz prawo otrzymać bezpłatny egzemplarz sporządzonego protokołu. Reklamowany towar należy zwrócić Kurierowi, zwrot jest bezpłatny. O zaistniałej sytuacji prosimy nas niezwłocznie poinformować.

 3. W przypadku stwierdzenia po odbiorze w przesyłce uszkodzeń niedających się dostrzec przy odbiorze, masz obowiązek powiadomienia nas o tym fakcie w ciągu siedmiu dni od odbioru przesyłki.

 4. Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo przewozowe naruszenie powyższych obowiązków może powodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki względem firmy kurierskiej.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Z uprawień przewidzianych w tym paragrafie mogą skorzystać tylko konsumenci oraz inne uprawnione podmioty, do których stosuje się przepisy o ochronie konsumentów na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Masz prawo zrezygnowania z zakupionego u nas towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Można skorzystać z tego prawa przed otrzymaniem towaru.

 3. Możesz przetestować otrzymany towar w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Towar można przetestować z zachowaniem prawa do odstąpienia tylko w takim zakresie, jak w sklepie stacjonarnym.

 4. Prosimy pamiętać, że towar, z którego chcesz zrezygnować, powinien znajdować się w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. nie noszącym śladów używania, kompletnym (dotyczy to także akcesoriów, opakowań i dokumentacji) oraz nieuszkodzonym.

 5. W celu odstąpienia od umowy powinieneś złożyć nam w terminie oświadczenie o odstąpieniu, wskazując towar, z którego chcesz zrezygnować. Dla ułatwienia możesz także skorzystać w tym celu z Formularza Odstąpienia (link po lewej stronie, plik PDF ).

 6. Oświadczenie o odstąpieniu możesz nam przekazać w dowolny sposób (zobacz: „Kontakt z nami”). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Potwierdzimy niezwłocznie otrzymanie od oświadczenia o odstąpieniu w ten sam sposób, w jaki zostało ono złożone.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o niezwłoczne odesłanie nam towaru wraz z opakowaniem, dokumentacją oraz z dowodem zakupu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożyłeś nam oświadczenie o odstąpieniu.

 8. Wysyłając przesyłkę prosimy odpowiednio ją zabezpieczyć przed jej uszkodzeniem w transporcie.

 9. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta ponosisz koszty zwrotu towaru, z którego zrezygnowałeś.

 10. Zwrócimy Ci wpłaconą cenę towaru wraz z opłaconymi kosztami jego dostawy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania, na wskazany rachunek bankowy. Jednakże możemy wstrzymać zwrot do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Jeżeli jednak stwierdzimy, że zwrócony towar znajduje się stanie gorszym, niż wymaga tego ustawa o Prawach konsumenta, dokonamy potrącenia należnego nam odszkodowania z przysługującym Ci zwrotem ceny towaru wraz z kosztami jego dostawy. Na żądanie przedstawimy dowody stwierdzonych uszkodzeń towaru.

 12. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, a także w pozostałych przypadkach, o których w mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§8 Reklamacje - rękojmia

 1. Zobowiązujemy się do tego, że otrzymasz od nas towar zgodny z umową.

 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest Tobie potrzebny, a o którym powiadomiłeś nas najpóźniej w chwili zawarcia umowy, a my go zaakceptowaliśmy,

  3. towar ponadto musi nadawać się do celów, do których zazwyczaj się go używa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych praktyk,

  4. towar ponadto musi występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których możesz rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz nasze publiczne zapewnienie,

  5. towar ponadto musi być dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia możesz rozsądnie oczekiwać,

  6. towar ponadto musi być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Ci udostępniliśmy przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 3. Jeżeli w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru stwierdzisz, że otrzymany od nas towar nie jest zgodny z umową, możesz złożyć nam reklamację w formie listownej albo mailowej.

 4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem podanym w dziale „KONTAKT Z NAMI”.

 5. Reklamacja powinna zawierać:

  1. Twoje dane - imię, nazwisko, adres, telefon, mail;

  2. dane towaru,

  3. dowód jego zakupu,

  4. okoliczności powstania wady,

  5. opis wady oraz jej zdjęcie/a,

  6. preferowany sposób załatwienia reklamacji: naprawa wady/wymiana towaru na nowy/obniżenie ceny towaru/zwrot pieniędzy.

 6. Do zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o dołączenie dowolnego dowodu zakupu towaru w naszym sklepie (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie przelewu etc.).

 7. W przypadku braku w treści reklamacji, uniemożliwiającego jej rozpatrzenie, wezwiemy do jego uzupełnienia.

 8. W celu weryfikacji zgłoszonej wady, na naszą prośbę, należy odesłać na adres naszej firmy („Kontakt z nami”) reklamowany towar wraz z reklamacją, chyba że będzie się to wiązało z nadmiernymi trudnościami.

 9. Odpowiemy na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, w taki sam sposób, w jaki została złożona.

 10. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie właściwych przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawach konsumenta. Nasza odpowiedź zawiera uzasadnienie.

 11. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności tego towaru był w ofercie lub umowie przedłużony. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się w tym terminie, istniał w chwili jego dostarczenia, chyba że udowodnimy inaczej albo że domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 12. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Ciebie lub na Twoje zlecenie wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez nas.

 13. Jeżeli towar jest niezgodny z umową możesz żądać jego wymiany lub naprawy. Jednakże możemy dokonać wymiany, gdy żądałeś naprawy, lub możemy dokonać naprawy, gdy żądałeś wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe lub wymagałoby od nas poniesienia nadmiernych kosztów.

 14. Dokonujemy naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

 15. Powinieneś udostępnić nam towar podlegający naprawie lub wymianie. Odbierzemy ten towar od Ciebie na nasz koszt.

 16. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, zdemontujemy ten towar oraz zamontujemy go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zlecimy wykonanie tych czynności na nasz koszt.

 17. Nie jesteś zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 18. Możesz złożyć nam oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. odmówiliśmy doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o Prawach konsumenta

  2. nie doprowadziliśmy towaru do zgodności z umową, zgodnie z postanowieniem 9c-9f,

  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że próbowaliśmy doprowadzić towar do zgodności z umową.

  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochronnych, polegających na wymianie lub naprawie.

  5. z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych dla Ciebie niedogodności.

 19. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 20. Zwrócimy Ci kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania tego oświadczenia.

 21. Nie możesz odstąpić do umowy, jeśli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się jednak, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 22. W razie odstąpienia od umowy powinieneś niezwłocznie zwrócić nam towar, na nasz koszt. Wówczas zwrócimy Ci cenę za ten towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Cenę zwrócimy Ci w ten sam sposób, w jaki ty za ten towar zapłaciłeś, chyba że zgodzisz się na inny sposób jej zwrotu.

 23. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji odeślemy reklamowany towar.

 24. Wobec Użytkowników, którzy nie korzystają z ochrony właściwej konsumentom odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona. Nie narusza to praw z gwarancji udzielonej przez producenta towaru.

 25. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko,

 2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności oraz daty wystąpienia i w miarę możliwości treści komunikatu o błędzie,

 3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.

§9 Zasady dodawania opinii w naszym sklepie

  1. Opinia jest recenzją Klienta, przesłaną nam w celu jej publikacji na stronie naszego Sklepu, dotyczącej zakupionego przez niego towaru, zawierająca jego subiektywną ocenę o tym towarze.

  2. Opinię mogą nam przesyłać wyłącznie podmioty, które zakupiły i otrzymały z naszego Sklepu towar.

  3. Opinie kupujących o naszych towarach, zamieszczone w naszym sklepie są autorstwa tylko tych klientów, którzy kupili nasze towary. Nie zamieszczamy i nie zlecamy innym zamieszczania opinii nieprawdziwych ani też nie zniekształcamy opinii naszych klientów w celu promowania naszych towarów.

  4. Przesyłając nam Opinię Klient powinien podać swój: adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników Sklep) oraz pseudonim. Dane te mogą zostać przez nas wykorzystane w celu weryfikacji autorstwa Opinii.

  5. Klient zobowiązany jest do sporządzania Opinii w sposób zgodny z tymi zasadami. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje Opinie. Zakazane jest przesyłanie treści bezprawnych.

  6. Nadesłana Opinia może zostać zweryfikowana pod względem zgodności z naszymi zasadami Dodawania Opinii. Zastrzegamy prawo do swobodnego decydowania o publikacji lub odrzucaniu nadesłanych Opinii.

  7. Treści Opinii mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  8. Opinie będą przez nas odrzucane lub usuwane w szczególności gdy:

 1. naruszają przepisy prawa powszechnego,

 2. wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub zawierają treści pornograficzne, wulgarne, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,

 3. zawierają treści o charakterze komercyjnym lub linki do stron internetowych innych podmiotów,

 4. zawierają dane osobowe lub w inny sposób naruszają prawa podmiotów trzecich,

 5. nie dotyczą opiniowanego produktu,

 6. w całości pisane są dużymi literami.

§10 Newsletter

 1. Sprzedawca świadczy osobom zainteresowanym usługę Newsletter, polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail informacji o bieżącej działalności Sprzedawcy lub informacji handlowych dotyczących jego działalności.

 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, do momentu wypowiedzenia umowy przez Klienta lub Sprzedawcę. Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia i następuje natychmiast.

 3. Niezbędnym warunkiem zamówienia usługi Newsletter jest podanie adresu poczty elektronicznej, na który ma być przesyłany Newsletter oraz wyrażenie zgody na tę usługę, jak też na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych oraz na treść Regulaminu dotyczącego usługi Newsletter – następuje to poprzez kliknięcie guzika XXX.

 4. Zapisanie się do Newslettera zostanie potwierdzone wysłanym przez nas do Klienta mailem.

 5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od spełnienia tych samych warunków technicznych, jakie są przewidziane dla korzystania ze Sklepu.

 6. Informujemy, że korzystanie z usługi Newslettera może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się podjęcie stosownych czynności w celu jego ograniczenia, takich jak korzystanie z programów antywirusowych z aktualną bazą wirusów i programów typu firewall, a także z legalnego oprogramowania pocztowego.

 7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera.

 8. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 9. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać w taki sam sposób, jak reklamacje w Sklepie.

 10. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usługi Newsletter zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.

§11 Postanowienia końcowe

  1. W kontaktach z Tobą nasza firma korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna oraz telefon. Nie stosujemy innych środków komunikacji online.

  2. Umowy zawierane są z Państwem w języku polskim.

  3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Państwa na naszym profilu informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

  4. Sprzedawca za pomocą Sklepu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na: umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży oraz umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Kont Użytkowników, jak też na przesyłaniu informacji handlowych o Sprzedawcy klientom drogą elektroniczną (newsletter) oraz na umożliwieniu klientom Sklepu dodawania opinii o zakupionym Towrze. Usługi te świadczone są bezpłatnie oraz na czas nieokreślony.

  5. Informujemy, że konsumenci posiadają następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów z naszą firmą:

   1. wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

   2. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (informacje na stronie: www.spsk.wiih.org.pl),

   3. Skorzystanie z internetowej platformy ODR - systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (strona ec.europa.eu/consumers/odr),

   4. pomoc mediacyjna właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są także mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem 801 440 220.

  6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem albo co do którego nie stosuje się przepisów o konsumentach zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  7. Nie ustalamy indywidualnie cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  8. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność zmiany wynika z nowelizacji prawa powszechnie obowiązującego, zmiany polityki Sklepu lub zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. O zmianie będziecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość. Regulamin w poprzednich wersjach udostępniamy poniżej w formacie PDF (link).

  9. Zastrzegamy prawo do zawieszenia funkcjonalności Sklepu z powodów technicznych (awarie, przerwy techniczne, ulepszenia i aktualizacje), na czas niezbędnej ich obsługi. Przerwy techniczne nie naruszają zawartych z nami umów.

  10. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  3. włączona obsługa plików cookies.

  1. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2023 r.

  2. REGULAMIN SKLEPU AUDIO DESIGN pdf