Telefon: 12 341 43 64

Kategorie

Producenci

O nas

Nasz sklep elektroniczny w Krakowie oferuje duży wybór części elektronicznych renomowanych producentów.

Zaopatrujemy w podzespoły elektroniczne serwisy,szkoły,uczelnie oraz instytucje państwowe.

1.) POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu Internetowego oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu Internetowego Audio-Design www.audiodesign.info.pl
Sprzedawca wpisany do CEIDG:

Audio-Design Sebastian Lalik
os. Kazimierzowskie 18/289
31-841 Kraków
NIP:678-232-76-97
Regon:120685864
Kontakt ze Sprzedającym odbywa się poprzez:

adres poczty elektronicznej: biuro@audiodesign.info.pl
telefonicznie pod numerem +48 12 3414364 lub 888250019
fax pod numerem +48 12 341 48 42

z siedzibą biura handlowego mieszczącego się pod adresem:

Audio-Design
Os. Centrum B-7
31-927 Kraków.
tel-12-3414364
tel-888250019

2.)DEFINICJE
Regulamin – niniejszy dokument;
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez www.audiodesign.info.pl na stronie Sklepu internetowego;
Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
w szczególności składać Zamówienia;
Sprzedawca - Audio-Design z siedzibą w Krakowie, os. Kazimierzowskie 18/289, kod pocztowy 31-841, działalność wpisana do CEIDG
NIP: 6782327697, REGON: 120685864
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

3.)REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Za pośrednictwem strony www.audiodesign.info.pl Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu
Ceny w sklepie są cenami brutto (z vat) podane w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów pakowania i transportu.
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem Zamówienia.
Po złożeniu zamówienia klient otrzyma na adres e-mail wiadomość potwierdzającą wybraną przez klienta formę płatności i sposób dostawy. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura zgodnie z opcją wyboru dokonaną przez klienta .Do wiadomości zostanie dołączony w formie załącznika paragon lub faktura w wersji elektronicznej

4.)DOSTAWA I PŁATNOŚCI
W zależności od wybranego sposobu płatności zamówienie jest realizowane w następujący sposób:
Płatność przelewem bankowym lub pocztowym w formie przedpłaty na firmowy rachunek bankowy ING nr konta:72 1050 1445 1000 0090 4508 0745
W przypadku płatności przelewem bankowym lub pocztowym w rubryce tytuł płatności należy podać nr zamówienia lub nr paragonu lub faktury oraz imię i nazwisko zamawiającego lub nazwę Firmy.

Przesyłki za pobraniem -klient otrzyma wiadomość potwierdzającą łączną kwotę pobrania wysyłka jest realizowana w dniu zamówienia lub w dniu następnym.
Zamówienia można również odebrać osobiście w sklepie na os. Centrum B-7 w Nowej Hucie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym lub telefonicznym w takim wypadku można dokonać przedpłaty na konto lub zapłacić na miejscu gotówką .


Dostawy realizujemy za pomocą firm Poczty Polskiej i kuriera DHL Zamówienia są realizowane i wysyłane w ciągu 2 dni roboczych.
koszty przesyłki są następujące
Poczta Polska przesyłka kurier 48 przedpłata na konto :do 30kg 
Poczta Polska przesyłka pobraniowa kurier 48 :do 30kg
list polecony priorytetowy przedpłata na konto gabaryt A-do 350g
Kurier firmy DHL przedpłata na konto 
Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.
Przy zakupach powyżej 200,00zł i minimum pięciu pozycji magazynowych przy przedpłacie na konto przesyłka gratis -kurier Poczty Polskiej 48

5.)UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który można pobrać bezpośrednio z naszej strony lub szablonu allegro
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

6.)GWARANCJA NA ZAKUPIONE PRZEDMIOTY
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

7.)POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

W przypadku klienta będącego Konsumentem, czas trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosi 2 lata. W przypadku klienta będącego Przedsiębiorcą, czas trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosi 1 rok.

Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.)PROCEDURA REKLAMACYJNA
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@audiodesign.info.pl, lub w formie pisemnej na adres biura handlowego
Audio-Design
Os.Centrum B-7
31-927 KRAKÓW
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Klient może skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego dostępnego na naszych aukcjach
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

9.)PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy – zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem naszego sklepu www.audiodesign.info.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@audiodesign.info.pl.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres biura handlowego z siedzibą
Audio-Design
Os Centrum B-7
31-927 Kraków
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
Klient może skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszych aukcjach
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

10.)POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga,, nazwy marek etc.), materiały graficzne podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie o prawie autorskimi są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie do celów informacyjnych.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.)Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

  1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.

  2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

  3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Os.CENTRUM B-7 31-927 KRAKÓW

  4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres biuro@audiodesign.info.pl lub telefonicznie pod numerem 888250019.


100% produktów
na stanie
najwyższa
jakość
tania
wysyłka
szybka
pomoc